OM

 

BLEVANT är ett svenskt konsult företag  med syfte att 

facilitera förändring och utveckling hos företag och människor genom coaching, projektledning, föreläsningar 

och seminarier.

 

Företaget drivs av Eva Milletorp, magister i strategiskt ledarskap och certifierad ICF och NLP Business Communication 

Practitionner Coach.

Genom att ha levt och jobbat i flera sammanhang och olika 

länder, har Eva utvecklat ett globalt perspektiv och en 

förståelse att samverkan och social integration är en

grundförutsättning från vilken lokala och globala 

utvecklingsprojekt eller företagsstarter kan växa på 

ett hållbart sätt.

 

Eva vill använda den kunskap hon tagit med sig från 

internationella sammanhang för att facilitera utvecklingen 

av lokala företag, entreprenörer och hjälpa personer för 

att nå deras högsta potential.

 

 

Eva har en kandidatexamen i företagsekonomi, med entre- prenörskap som huvudämne och en magisterexamen i 

strategiskt ledarskap för hållbarhet.  Hon brinner för 

hållbarhet på mikro och makro nivå, från att föra en hälsosam 

och ansvarstagande livsstil på personligt plan till att agera 

som en socialt ansvarsfull medborgare och en företagare 

med hög etik.

 

Genom åren har Eva skaffat sig en bred erfarenhet från tjänster 

på UNHCR, Utrikesdepartementet, SOS International A/S, privata företag samt har arbetat i Danmark, England, Frankrike, Serbien, Spanien, Schweiz och USA.

 

Från denna internationella erfarenhet har hon utvecklat en djup förståelse för olika kulturer och socio-kulturella tankesystem, vilket gör att hon genom ett empatiskt förhållningssätt har lätt för att skapa relationer med människor från olika kulturer och grupperingar.

 

Andra områden som Eva brinner för är socialt entreprenörskap, medveten kapitalism och ett ansvarsfullt ledarskap, såsom även meditation och spirituell utveckling. Genom åren har hon grundat och startat upp sociala projekt och organisationer inom dessa områden såsom Flow Society och Sweden (tidigare Blekinge) Wellness Festival. Eva är också del av det internationella teamet som anordnar Art of Hosting eventet, vilket hålls i Karlskrona varje år.

 

Evas modersmål svenska, men hon behärskar engelska, franska och spanska, obehindrat på professionell nivå.

B e l i e v e L i v e

N a t u r a l T r u e

 

Mobil: +46 (0)725 26 32 00

E-post: eva@blevant.se

Skype: evamille