FÖRELÄSNINGAR och SEMINARIER

Eva levererar inspirerande föreläsningar och seminarier i ämnen relaterade till att skapa förändring, hållbarhet samt organisations kultur och utveckling. Populära ämnen är:

 

"Från idé till verklighet – hur sätter jag handling till viljan..."

 

"Hållbarhet på micro och macro nivå - vad kan jag göra?"

 

"Hur hanterar vi de multi-kuturella utmaningarna?"

 

Föreläsningar erbjuds från 2 - 4 timmar.

Seminarier erbjuds från 1 – 2 dagar.

FÖRELÄSNINGAR och SEMINARIER

 

Mobil: +46 (0)725 26 32 00

E-post: eva@blevant.se

Skype: evamille